Черква "Св. Димитър"

Ремонт на черквата "Св. Димитър"

Пример
фото от Великден 2009