Сайт на с. Сенокос в Пирин планина | Senokos Village in Pirin Mountain - Municipality Simitli
  Home Religion Черква "Св. Димитър" - Сенокос
Wednesday, 04 August 2021
 
 
 
 
Main menu
Home
News
Religion
Folklore
Routes
Maps
Photogallery
VIDEO
Contacts
Search
Вие сте

посетител
 
Weather
Temp: °
Wind Chill: °
Humidity: %
Speed:  
Direct.: °
Barom.:  
Show more details
Provided by: 

Първите 24 ч. от огромния пожар под Сенокос (фейсбук)


 
 
 
 
Черква "Св. Димитър" - Сенокос | Print |  E-mail

Image     Черквата в село Сенокос е една от най-старите в района. Строена е през първата половина на XIX век. Главен иницатор за издигането й е тогавашният кмет Томан Серафимов. Местните първенци заедно с Томан многократно са ходили до Мелник, Серес, Солун и Цариград, за да искат разрешение за строеж. След като го получават, избират за място за градежа местността "Света Троица" във Везенкова махала, тъй като то е на еднакво разстояние от близките населени места.
     Местните турски управници обаче не били съгласни да се строи черква точно там. Българите градели, а турците идвали и разваляли построеното. Тогава Томан Серафимов ходил до Мелник при Ибрахим бей, управител на каазата, с молба да се нареди да не се пречи на строежа. Беят изпратил специален човек, който да разреши спора и да определи мястото и размерите на бъдещата черква.
     Все пак било разрешено да се издигне малка камбанария и два навеса, които оформяли двора на черквата. За съжаление тя е била опожарена през 1912 година от турския аскер. Тогава изгарят и всички документи, от които би могло да се види нещо повече за строежа, инициаторите и дарителите. Свещеник по това време е поп Глиго, който е погребан в бившето гробище на Калайджийска махала.
     Отначало в черквата се служело на гръцки, макар свещениците - поп Димо, Лалковият поп от Чакърската махала, Ковачевият поп от Мечкул, Андон Дяков и други - да са били българи. Хората обаче искали българско песнопение в черквата си. Тогава Харалампи Цветков изпраща на своя издръжка момче на име Георги да се изучи за поп и да се върне да служи на български. Гръцките богослужебни книги пък били изнесени от черквата и изгорени през 1908 година по време на Младотурското движение.
     Черквата "Св. Димитър" е била център и на освободителната борба. Тук Яне Сандански и други ръководители на ВМОРО многократно са провеждали събрания и срещи. От спомените на Яне, разказани пред проф. Любомир Милетич, личи, че още през 1901 година в Сенокос е имало играден комитет на ВМОРО, който е бил с ръководен състав: председател (ръководител), касиер и един-двама съветници.
     Една от най-известните акции на Яне Сандански и сие е отвличането на американската мисионерка мис Елена Стоун, с цел набавяне на средства за закупуване на оръжие за организацията. На 21 август 1901 година комитите пленяват заложничката в местността Подпирната скала, на пътя Градево - Предел. Според предварителния план заедно с мис Стоун е трябвало да бъде отвлечена Екатерина Ушева от Банско, но тъй като Ушева припаднала, за да не губят време, вместо нея пленили Екатерина Стефанова, съпруга на албанеца Цилка. Тази подмяна струвала по-късно на четата много неприятности, тъй като Екатерина Цилка била бременна. За откуп на жените комитите поискват 25 хиляди турски лири, които по изчисленията на мис Стоун се равняват на повече от 100 хиляди щатски долара по тогавашния курс.
     Акцията по отвличането преминава благополучно, но следват дълги дни на постоянно преследване от една страна от турската власт и от друга - от върховистите. Това наложило постоянни нощни преходи по маршрута: Предел - Сърбиново (днес Брежани) - Ракитна - Мечкул - Сенокос - Езерец - Ощава - Влахи. Последното село е рожденото място на Яни Сандански. След като в продължение на няколко месеца не успяла да залови четата и да освободи жените, турската власт се съгласила на преговори. Четниците останали доволни, тъй като и напредналата бременност на Цилка създавала сериозни проблеми и опасности. Мястото на раждането на детето на Екатерина не е установено детайлно, но със сигурност това става в района.
    
През 1905 година в тази черква били заловени и избити от четата на върховитския войвода поручик Минко Ботков селяните Никола Маламов и Христо Чакъров, а Иван Чакъров е само ранен и после освободен.
     Новата черква в Сенокос е построена на същото място през 1928 година по иницатива на поп Санде (Александър Чакъров). Певци в нея в по-ново време са били Яне Тасев, Прокоп Спасов, Иван Янушев, Борис Стоицов и др.

 

 
Language Selection
 
Village of Senokos from
 
Play music

Route calculator
bgmaps.comМАРШРУТ
от
до
 
© 2021 Сайт на с. Сенокос в Пирин планина | Senokos Village in Pirin Mountain - Municipality Simitli
Design by George Seksenov
Home | News | Religion | Folklore | Routes | Maps | Photogallery | VIDEO | Contacts | Search |