Учредяване на "Пирин - Сенокос"
"Пирин - Сенокос" за подем на туризма в региона

На 16 март 2013 г. беше учредено туристическо дружество "Пирин - Сенокос". Негов председател е Георги Тодоров Везенков, като идеята за създаването на организацията е на хората от махала Везенковци. Целта пред ТД "Пирин - Сенокос" е координиране дейността на институциите за по-пълно представяне по света и у нас на безкрайните туристически възможности на прекрасния ни роден край.

ПримерПример

ПримерПример

ПримерПример