Събор "Св.Марена" - 11.07.2015

Събор "Св. Марена" - 11.07.2015 (галерия във фейсбук)

Пример