Оброчища в селото и околноста

Image

"Св. Троица" - Везенкова махала.
"Св. Марена" - Борът над Селото
"Св. Мина" - Оброчището под Мечкул
"Св. Тодор" - Мазнейска и Калайджийска махала
"Св. Никола" - Чакърска махала
"Св. Спас" - Папукчийска махала