БОЛЕН МИ ЛЕЖИ МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ
Болен ми лежи Миле Попйорданов. (2)
На глава му стои старата му майка,
милно го гледа, жално го жали. (2)
Стани ми, стани, мило мое чедо. (2)
Твоите другари по сокаци одат,
жални песни пеят, тебе споменуват. (2)
Неговите сестри в църно пременени. (2)
Сватба ке прават, брата ке женат,
брата ке женат за църната земя. (2)
Неговата майка църно облечена. (2)
Сватба ке прави, сина ке жени,
сина ке жени за Македония. (2)
Бог да го прости Миле Попйорданов. (2)
Миле Попйорданов за народ загина,
за народ загина, за Македония. (2)