Я ДОЙДИ, ЛИБЕ
Я дойди, либе, я дойди,
я тази вечер, я друга.
Да видиш, либе, да видиш.
какво съм одре направил:
краката съм му оставил
от зелен кръстат босилек,
озглаве съм ти поставил
от гюл, от червен трендафил.
Двамка с тебе да легнем,
рамо до рамо да турим,
буза до буза да ложим.