НАЗАД, НАЗАД, МОМЕ КАЛИНО
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе има гора висока,
не можеш да я преминеш.
Ке се престорам на сокол пиле
и пак при теб ке дойдам.
Гора ке прелитам,
пак при тебе ке дойдам
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе има река длибока
не можеш да я препливаш.
Ке се престорам на риба мрена
и пак при тебе ке дойдам.
Река ке препливам,
пак при теб ке дойдам -
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе има трева висока -
не можеш да я преминеш.
Ке се престорам на люта змия
и пак при тебе ке дойдам.
Трева ке преминам,
пак при тебе ке дойдам -
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе имам убава жена
и две-три дребни дечиня.
Ке се престорам на църна чума
и пак при тебе ке дойдам.
Жена ке уморам,
дечиня ке гледам -
вечно твоя ке бидам.