Карта: Пирин
Държава: България
Издател: Картография ЕООД, София 1998
Мащаб: 1:55 000